Bertaqwalah kepada Allah (QS. Al Hasyr : 18)

shares |

"ya ayyuhal ladzina amanut taqullaha wal-tandhur nafsum ma qoddamat lighod wattaqullah innallaha khobirum bima ta'malun."

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Bertaqwalah kepada Allah

(QS. Al Hasyr : 18)

Related Posts